Najnowsze badania wykazały, że środowisko rodzinne i szkolne może zarówno chronić latynoskie nastolatki przed nadużywaniem substancji, jak i narażać je na takie ryzyko. Na rozpoczęcie nadużywania substancji wpływa wiele czynników, w tym czynniki indywidualne. Najnowsze badania pomagają jednak określić, w jaki sposób zewnętrzne czynniki społeczne wpływają na młodych Latynosów i mogą ich prowadzić do nadużywania substancji lub powstrzymywać przed eksperymentowaniem. Zrozumienie tych czynników może pomóc szkołom i społecznościom w opracowaniu strategii zapobiegania nadużywaniu substancji przez młodych ludzi.

Środowisko szkolne a nadużywanie substancji

Chociaż istnieją bardzo indywidualne powody, dla których nastolatki zaczynają używać narkotyków, alkoholu lub papierosów, coraz więcej badań wskazuje, że środowisko społeczne również odgrywa dużą rolę. Młodzi Latynosi spędzają dużą część czasu każdego dnia w szkole, co oznacza, że jest to ważne środowisko dla rozważenia rozpoczęcia nadużywania substancji. Jedno z ostatnich badań dotyczyło latynoskich uczniów gimnazjum i czynników środowiska szkolnego, które miały lub nie miały wpływu na nadużywanie substancji. Badacze odkryli, że status społeczno-ekonomiczny szkoły i klimat szkolny pośrednio prowadziły do rozpoczęcia używania substancji przez znaczną liczbę uczniów. Badacze uważają, że te pośrednie efekty były związane z tym, jak uczniowie postrzegali swoich rówieśników w szkole. Jeśli postrzegali, że ich rówieśnicy używają substancji, byli bardziej skłonni pójść w ich ślady. Nie znaleziono związku między składem etnicznym szkoły a używaniem narkotyków lub alkoholu.

Środowisko rodzinne a nadużywanie substancji

Innym ważnym środowiskiem społecznym dla młodych ludzi jest rodzina. Szkoła i dom to dwa miejsca, w których młodzi ludzie spędzają najwięcej czasu, a każde z nich wpływa na nich w inny sposób. W przypadku wszystkich młodych ludzi, nie tylko uczniów pochodzenia latynoskiego, czynniki rodzinne mogą w dużym stopniu chronić przed używaniem narkotyków. Kiedy rodzina jest silna i wspierająca, prawdopodobieństwo sięgnięcia po narkotyki lub alkohol jest mniejsze. Ochronę przed używaniem narkotyków zapewnia także silne zaangażowanie rodziców. Rodzice, którzy są bardzo zaangażowani w życie swoich nastolatków i regularnie z nimi rozmawiają, są w stanie lepiej zapobiegać eksperymentowaniu z narkotykami i alkoholem. Innym interesującym czynnikiem jest postrzeganie przez rodziców i nastolatków używania i nadużywania narkotyków. Jeśli nastolatki postrzegają swoich rodziców jako osoby o luźnym podejściu do narkotyków i alkoholu, są bardziej skłonne do eksperymentowania. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku nadużywania leków na receptę. Jeśli rodzice postrzegają te leki jako mało ryzykowne lub nastolatki myślą, że ich rodzice widzą je w ten sposób, ich dzieci są bardziej skłonne do ich nadużywania. Latynoskie nastolatki mają wyjątkową przewagę, jeśli chodzi o rodzinne czynniki ochronne. Badania wykazały, że tradycje kulturowe w rodzinach latynoskich chronią nastolatków przed nadużywaniem substancji. Wykazano, że tradycyjne wartości, takie jak szacunek dla starszych i rodziny, angażowanie się w działania kulturalne, silna tożsamość kulturowa i odpowiedzialność społeczna w społeczności, wzmacniają więzi rodzinne latynoskich nastolatków, a to z kolei stanowi ważny czynnik ochronny przed używaniem narkotyków lub alkoholu. Badania i ankiety wykazują, że młodzież latynoska jest ogólnie bardziej narażona na ryzyko nadużywania substancji niż jej rówieśnicy. Z tego powodu ważne jest, aby badacze odkryli czynniki ryzyka, czyli te elementy, które skłaniają młodych Latynosów do sięgania po narkotyki i alkohol. Ważne jest również określenie czynników ochronnych oraz skutecznych sposobów leczenia uzależnień u tej młodzieży. Dzięki tym informacjom profilaktyka może być bardziej skuteczna poprzez redukcję lub łagodzenie czynników ryzyka oraz zwiększenie czynników chroniących.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać