Choć podział na narkotyki miękkie i twarde ma umowny charakter, nie można nie zauważyć tego, że udało się mu na trwałe zapisać się w świadomości społecznej. Warto poznać więc najważniejsze różnice pomiędzy substancjami psychoaktywnymi uważanymi za najbardziej znanych przedstawicieli obu grup.

 

Kryteria podziału

 

Choć podział na narkotyki miękkie i twarde jest znany niemal każdemu, dyskusja na temat kryteriów, na jakich się opiera, może być trudna. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na to, że trudno tu o jednoznaczność. Sami specjaliści spierają się o to, jaka jest szkodliwość poszczególnych substancji psychoaktywnych. Nie brakuje też podmiotów poddających w wątpliwość sens jakiegokolwiek podziału. Zwolennicy takiego podejścia przypominają, że narkotyki uzależniają tak samo, a zaliczanie niektórych z nich do miękkich może prowadzić do błędnego wniosku, że stosowanie ich nie wywołuje długofalowych konsekwencji.

Skoro jednak powszechnie mówi się o przedstawicielach obu grup narkotyków, warto skoncentrować się na dwóch najważniejszych kryteriach ich dzielenia. Pierwszym z nich jest wywoływanie fizycznego uzależnienia. Przyjmuje się przy tym, że narkotykiem twardym jest każda substancja, która prowadzi do fizycznych objawów abstynencyjnych. Specjaliści podkreślają, że każda ma swoją specyfikę, a więc i wspomniane objawy będą różnić się między sobą. Wystarczy jednak, że mamy do czynienia z jednym z nich, a nie możemy już mówić o narkotyku miękkim.

Drugim kryterium powszechnie branym pod uwagę jest charakter oraz rozmiar szkód, z jakimi wiąże się przyjmowanie danej substancji psychoaktywnej. Tak zwane narkotyki miękkie prowadzą przede wszystkim do łagodnego podwyższenia nastroju, uczucia rozluźnienia i zmian percepcji. W przypadku narkotyków twardych mamy do czynienia z reakcjami, których skala jest bardzo trudna do przewidzenia. Charakterystyczne jest dla nich również to, że w dłuższej perspektywie prowadzą nie tylko do poważnych szkód zdrowotnych, ale również psychicznych oraz społecznych.

 

Najpopularniejsze narkotyki twarde

 

Listę najpopularniejszych narkotyków twardych otwierają opioidy, a więc te substancje, które oddziałują na znajdujące się w mózgu receptory opioidowe. Najczęściej mamy w ich przypadku z opium, morfiną oraz heroiną. Opioidy uważane są za narkotyki najsilniej uzależniające, ich stosowanie może przeważnie powoduje też najgroźniejsze następstwa. Narkotykiem twardym jest również kokaina uznawana za taki przede wszystkim ze względu na swoje właściwości pobudzające. Dodaje pewności siebie, co nie zawsze jest dobrą informacją, prowadzi bowiem do ograniczenia zahamowani, które zwykle nie pozwalają na podejmowanie nieodpowiedzialnych działań. Osoby uzależnione cierpią też z powodu bezsenności, myśli samobójczych i depresji – reakcji naturalnych dla kokainowego „dołu”. Tą samą grupę zasila amfetamina. I ona nie prowadzi do uzależnienia fizycznego, wywołuje jednak bardzo silne uzależnienie psychiczne zwiększając choćby skłonność do agresji przy jednoczesnym znaczącym wzroście ciśnienia.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać