W niedawno opublikowanym pełnym raporcie, zespół ds. przeglądu śmiertelności dzieci w Wirginii (CFRT) stwierdził, że 26 zgonów nastolatków z powodu przedawkowania, które miały miejsce w stanie w latach 2009-2013, można było w pełni zapobiec. Stanowy CFRT zbadał tę kwestię w odpowiedzi na wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem w całym stanie i w różnych grupach wiekowych. Liczba zgonów spowodowanych zatruciem lub przedawkowaniem w Wirginii wzrosła o 13% od 2012 do 2013 roku. Oprócz ustalenia, że zgonom nastolatków można było zapobiec, CFRT odkrył również czynniki ryzyka i inne ważne fakty.

Zgony z przedawkowania, którym można zapobiec

Naukowcy w pełni zbadali zgony nastolatków z przedawkowania. Wszystkie 26 przypadków śmierci osoby w wieku od 13 do 17 lat z powodu przedawkowania zostało dokładnie zbadanych. Zespół dostrzegł w każdym przypadku jakiś czynnik lub czynniki, które wskazywały, że interwencja mogła zapobiec śmierci. Trzy czwarte tych zgonów było spowodowanych przedawkowaniem leków na receptę, głównie narkotyków, co jest zgodne ze schematem przedawkowań w całym kraju.

Nastolatki, które przedawkowały, miały historię nadużywania substancji

Największym czynnikiem ryzyka w raporcie była historia nadużywania substancji. Siedemdziesiąt siedem procent osób, które zmarły miały historię nadużywania narkotyków, a 39% miało historię nadużywania jednej z substancji śmiertelnych znalezionych w organizmie w momencie śmierci. Wskazuje to na wzór nadużywania substancji i że interwencje i leczenie mogły pomóc uniknąć śmierci. Istniało jeszcze więcej oznak, że ci nastolatkowie potrzebowali interwencji. Piętnaście procent było wcześniej hospitalizowanych z powodu przypadkowego przedawkowania, a 54% miało historię nadużywania leków na receptę. Leki na receptę były głównymi sprawcami zgonów z przedawkowania, z 84% tych, które zostały spowodowane przez narkotyki. W 27% przypadków nastolatek rzeczywiście miał receptę na lek, który spowodował przedawkowanie. Tylko w trzech przypadkach leki na receptę zostały zakupione nielegalnie. Leki dostępne bez recepty były przyczyną czterech zgonów z powodu przedawkowania.

Nadużywanie substancji w rodzinie

Innym ważnym czynnikiem ryzyka dla zmarłych nastolatków było nadużywanie substancji w rodzinie. Ponad połowa nastolatków pochodziła z domów, w których rodzice lub inni opiekunowie nadużywali narkotyków lub mieli historię nadużywania substancji. W 58% przypadków śmierci nastolatków stwierdzono, że rodzice umożliwiali dziecku nadużywanie substancji. W wielu przypadkach rodzice dostarczali nastolatkom narkotyki. W 8% przypadków nastolatek dostarczał narkotyki rodzicom, którzy ich nadużywali.

Zdrowie psychiczne a nadużywanie substancji

Zdrowie psychiczne było kolejnym czynnikiem w wielu przypadkach przedawkowania. Połowa nastolatków miała aktualną lub wcześniejszą diagnozę depresji, a w znacznej liczbie przypadków występowały także diagnozy ADHD, lęków i zaburzeń opozycyjno-obronnych. Ponad połowa otrzymała jakiś rodzaj leczenia zdrowia psychicznego, a 35% było już w jakimś stopniu leczonych z powodu nadużywania substancji. Raport z CFRT jest tragiczną wiadomością. Dwudziestu sześciu młodych ludzi nie musiało umrzeć. Interwencje dorosłych w szkole, przez rodziców, przez lekarzy lub przez innych opiekunów lub przez wejście na odwyk narkotykowy mógł zapobiec ich śmierci. Być może najbardziej niepokojąca jest rola, jaką w tych zgonach z powodu przedawkowania odegrało wielu rodziców. Kiedy nie można polegać na rodzicach, aby chronić swoje dzieci, potrzebne są inne interwencje. Dzięki tym informacjom zawartym w raporcie, urzędnicy z Wirginii mają nadzieję, że będą w stanie lepiej zapobiegać przyszłym zgonom nastolatków z powodu przedawkowania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać