Leczenie narkomanii jest procesem niezwykle złożonym, a w większości przypadków - także długotrwałym. Model terapii dobierany jest stosownie do rodzaju substancji, które wywołały uzależnienie,  także właściwie do stanu, jaki przedstawia chory. Jakie etody stosuje się w walce z narkotykowym nałogiem?

Leczenie narkomanii to trudny i żmudny proces. Poszczególne środki psychoaktywne charakteryzują się różnym oddziaływaniem, a uzależnieni przedstawiają różny stopień zaawansowania stanu uzależnienia. Nie można nie wspomnieć, że nałóg wywiera wpływ na wiele sfer codziennego życia.  Z tego względu, nie można mówić o jednej metodzie leczenia narkomanii. 

 

Leczenie narkomanii - etapy postępowania i modele leczenia nałogu


Bez względu na obraną metodę terapeutyczną, leczenie uzależnienia od narkotyków składa się z czterech etapów. W pierwszej kolejności, następuje detoksykacja organizmu, czyli wchodzenie w fazę trzeźwości. Kolejnym etapem jest trzeźwość. Następnie, leczenie skupia się na zapobieganiu nawrotom nałogu. Ostatni etap to praca z rodziną (w leczeniu uzależnień, pomoc najbliższych jest kluczową kwestią, bez której szanse powodzenia terapii znacząco maleją). 

Ze względu na obraną metodę terapii, leczenie narkomanii należy dzielić na cztery modele:

1. Wspólnotowo-resocjalizacyjny - uzależniony podlega leczeniu w ośrodkach, które mają charakter wspólnot. Istotą leczenia jest wsparcie psychiczne, nie tylko ze strony wykwalifikowanego personelu, ale także ze strony innych narkomanów, którzy poddali się terapii;

2. Medyczny - podstawą terapii są środki farmakologiczne, które mają niwelować symptomy zespołu abstynencyjnego;

3. Duchowy - ten model leczenia przewiduje traktowane uzależnienia w kategoriach choroby duszy, który wynika z niezaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, w tym potrzeby bliskości. Terapia ma za zdanie przywrócenie równowagi duchowej;

4. Integralny - w tym przypadku, leczenie łączy w sobie elementy pozostałych modeli terapii. Istota jest wsparcie terapeutyczne i medyczne. W modelu integralnym, wsparciem objęci są także najbliżsi uzależnionego.

 

Podział terapii uzależnienia od narkotyków

 

Poza modelem terapii, leczenie narkomanii należy dzielić ze względu na czas jego trwania. Właściwa forma leczenia jest dobierana stosownie do stanu, który przedstawia chory, oraz do substancji, od której jest uzależniony (niektóre środki uzależniają w większym stopniu i wywierają silniejszy wpływ na organizm).

Krótkoterminowe leczenie stacjonarne może być wdrożone w przypadku wszystkich osób uzależnionych, choć najlepsze efekty są obserwowane u uzależnionych, którzy krótko pozostają w nałogu. Ta forma terapii jest realizowana we wszystkich szpitalach, w których funkcjonuje oddział leczenia uzależnień.

Średnioterminowe leczenie stacjonarne charakteryzuje się czasem trwania od 6 do 8 miesięcy i przewiduje zastosowanie intensywnego programu terapeutycznego.

Długoterminowe leczenie stacjonarne jest właściwe dla osób długotrwale i silnie uzależnionych. Terapia może trwać nawet 24 miesiące i jest realizowana w typie społeczności terapeutycznej.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać