Rodzice w całych Stanach Zjednoczonych ze zrozumiałych względów obawiają się, że ich dzieci będą się angażować w jakąś formę nadużywania narkotyków. Chociaż obawy te mogą skupiać się na nastolatkach, możesz się również zastanawiać, czy Twoje dziecko w wieku przedemerytalnym ma jakiekolwiek znaczące ryzyko nadużywania narkotyków. Ogólnokrajowe dane wskazują, że używanie narkotyków w tym wieku jest dość powszechne, ale (z jednym godnym uwagi wyjątkiem) nadal jest znacznie mniej prawdopodobne niż u nastolatków. Nastolatki mogą nadal korzystać z leczenia uzależnienia od narkotyków i alkoholu i powinny szukać ich, zanim ich uzależnienie się pogłębi.

Monitorowanie przyszłości

Najbardziej wiarygodne informacje na temat statystyk dotyczących nadużywania narkotyków przez nastolatków pochodzą z corocznego projektu badawczego pod nazwą Monitoring the Future (MTF), sponsorowanego przez National Institute on Drug Abuse i prowadzonego przez University of Michigan. Projekt ten nie obejmuje danych dotyczących nastolatków. Zawiera on jednak ogólnokrajowe dane dotyczące ósmej klasy (zazwyczaj 13 lat), a także starszych dzieci w 10. i 12. klasie. Możemy wykorzystać dane z programu Monitoring the Future, aby uzyskać jasne wyobrażenie o różnicach we wskaźnikach używania narkotyków przez dzieci w wieku przedszkolnym i starsze.

Znacznie niższe wskaźniki dla prawie wszystkich substancji

Dane MTF za 2016 r. pokazują, że rówieśnicy ósmego stopnia, zaledwie rok po etapie przednastkowym, używają prawie wszystkich substancji znacznie rzadziej niż rówieśnicy dziesiątego stopnia i 12-go stopnia. Na przykład:

  • Zaledwie 12,8 % uczniów ósmego stopnia używało kiedykolwiek marihuany (w porównaniu z 29,7 % uczniów dziesiątego stopnia i 44,5 % uczniów dwunastego stopnia) Zaledwie 3,4 % uczniów ósmego stopnia używało kiedykolwiek jakiejkolwiek formy kokainy (w porównaniu z 4,8 % uczniów dziesiątego stopnia i 8,4 % uczniów dwunastego stopnia), a jedynie 1,9 % wszystkich uczniów ósmego stopnia używało kiedykolwiek halucynogenu (w porównaniu z 4,4 % uczniów dziesiątego stopnia i 6,7 % uczniów dwunastego stopnia).

Inhalanty są wyjątkiem

Dane z Monitoringu Przyszłości konsekwentnie pokazują, że przedszkolaki mają większe szanse na spożycie jednej grupy substancji: prowizorycznych leków znanych jako inhalatory. Aktualne dane wskazują, że 7,7% wszystkich ósmoklasistów użyło jednej z tych substancji. W przeciwieństwie do tego, wskaźniki używania narkotyków wziewnych wśród uczniów 10. i 12. klasy wynoszą odpowiednio 6,6% i 5,0%.

Ogólne dane liczbowe i tendencje

Ogólnie rzecz biorąc, około 21% wszystkich uczniów klasy ósmej kiedykolwiek użyło jakiegoś rodzaju nielegalnego/nielegalnego narkotyku. W porównaniu z 36% wszystkich uczniów 10. klasy i 49% wszystkich uczniów 12. klasy. Warto zauważyć, że ogólne spożycie narkotyków w dużej mierze spada wśród nastolatków w każdym wieku. W rzeczywistości, obecne statystyki nadużywania narkotyków przez nastolatków pokazują, że używanie kilku substancji jest na najniższym poziomie, jaki kiedykolwiek odnotowano. Substancje te obejmują:

  • Substancje wziewne Syntetyczna marihuana Tytoń/nikotyna Alkohol Heroina i metamfetamina

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać