Niewielka, ale znacząca liczba amerykańskich nastolatków używa nielegalnego narkotyku pobudzającego - kokainy - przynajmniej raz w roku. Niestety, kontakt z kokainą (lub jakimkolwiek innym narkotykiem) w tym wieku może zakłócić naturalny przebieg wzrostu i rozwoju mózgu. Jedną z potencjalnych konsekwencji tego zmienionego funkcjonowania mózgu jest zwiększona szansa na rozwój uzależnienia od kokainy, a w konsekwencji potrzeba leczenia uzależnienia od kokainy. Przyjrzyjmy się bliżej faktom.

Liczba nastolatków używających kokainy

National Institute on Drug Abuse i University of Michigan wykorzystują coroczne ogólnokrajowe badanie ankietowe pod nazwą Monitoring the Future do śledzenia z roku na rok wskaźników używania kokainy przez amerykańskich nastolatków zapisanych do 8, 10 i 12 klasy. Najnowsze dostępne dane z tego badania obejmują rok 2016. W tym roku około 2,3% dwunastoklasistów przynajmniej raz użyło sproszkowanej kokainy, a 0,8% użyło cracku. Około 1,3% dziesięcioklasistów używało sproszkowanej kokainy, a 0,4% używało cracku. Około 0,8% ósmoklasistów używało sproszkowanej kokainy, a 0,5% używało cracku. Wskaźniki dotyczące przynajmniej jednokrotnego użycia kokainy/cracku były nieco wyższe w przypadku wszystkich trzech klas, natomiast wskaźniki miesięczne były znacznie niższe. Badacze odnotowują ogólną tendencję spadkową w liczbie nastolatków zażywających ten narkotyk.

Wpływ na rozwój mózgu

Mózg nastolatka musi przejść aż dekadę wzrostu i rozwoju, zanim osiągnie ostateczny stan dorosłości. Niestety, na długo przed tym, jak nastolatki rozwiną zdolność osądu i kontrolę impulsów potrzebną do konsekwentnego unikania złych decyzji, mogą doświadczyć swoich pierwszych spotkań z kokainą i innymi narkotykami. Narażenie na jakikolwiek rodzaj narkotyku może zmienić naturalny wzrost i rozwój mózgu i wywołać długotrwałe lub stałe problemy z pamięcią, logicznym myśleniem i innymi funkcjami umysłowymi wyższego rzędu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku powtarzającego się narażenia i intensywnego używania.

Ryzyko uzależnienia

Jedną z najczęstszych zmian w mózgach osób nałogowo zażywających narkotyki jest pojawienie się uzależnienia fizycznego, czyli stanu, w którym mózg akceptuje obecność danego narkotyku jako normalny warunek działania. Niekontrolowany, wysoce szkodliwy wzorzec używania, który charakteryzuje uzależnienie, to tylko krótki krok od uzależnienia fizycznego. Badania wykazują, że mózg nastolatka próbuje zwalczać skutki zażywania kokainy, kiedy zażywanie tego narkotyku rozpoczyna się po raz pierwszy. Jednak uzależnienie od kokainy jest nadal bardzo realną możliwością dla nastolatków, którzy kontynuują używanie narkotyku w miarę upływu czasu. W rzeczywistości niektóre młodzieńcze mózgi są najwyraźniej bardziej podatne na uzależniające działanie kokainy, nawet przy pierwszym użyciu. Oznacza to, że niektóre nastolatki mogą mieć genetycznie zwiększone ryzyko rozwoju uzależnienia od tego narkotyku. Materiały Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Narkotyków dla nastolatków

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać