Terapie farmakologiczne są stosowane w detoksykacji leków w celu zapobiegania zagrażającym życiu powikłaniom odstawienia, takim jak napady drgawek, drżenia delirium, zawały serca i samobójcze idee. Medyczna detoksykacja zwiększa również zgodność z psychospołecznymi formami leczenia uzależnień w rehabilitacji. Leczenie objawów odstawiennych i rekonwalescencji opiera się na rodzaju, czasie trwania, czasie i dawkowaniu nadużywanych leków, a także na ogólnym stanie zdrowia danej osoby. Ludzie, którzy zdecydują się na detoksykację "zimnego indyka" na własną rękę bez medycznie wspomaganego detoksykacji często cierpią niewyobrażalny fizyczny i psychiczny ból i wiele nawrotów z powodu ekstremalnych objawów odstawienia. Co to jest 8 powodów, dla których detoksykacja medyczna jest bezpiecznym sposobem na oczyszczenie się?

Objawy odstawienia

W Internecie można znaleźć anegdotyczne, pierwszoosobowe historie o wycofywaniu zimnego indyka, chociaż niewiele badań naukowych zostało przeprowadzonych specjalnie na ten temat. Coraz więcej doniesień publikowanych jest na temat nowo osadzonych więźniów, którzy cierpią i umierają z powodu odstawienia narkotyków, ponieważ odmówiono im opieki medycznej. Opowieści te dają wgląd w to, co może się zdarzyć, gdy dana osoba odchodzi od nałogu bez interwencji medycznej.

David Stojcevski zmarł w celi więziennej w Michigan po ponad dwóch tygodniach ostrego odstawienia benzodiazepiny i metadonu. 32-latek stracił 50 funtów w ciągu zaledwie 16 dni, ponieważ urzędnicy więzienia okręgowego w Macomb wielokrotnie odmawiali podania mu leków, które przepisano mu zgodnie z prawem przed wejściem do zakładu, aby odbyć 30-dniową karę za lekkomyślne prowadzenie samochodu.

Szacuje się, że dwie trzecie więźniów trafiających do więzienia ma zdiagnozowane zaburzenia związane z używaniem substancji, jednak niewiele więzień zapewnia medyczny standard opieki w przypadku odstawienia. Przypadek Stojcewskiego nie jest anomalią - w ciągu ostatnich pięciu lat rodziny w co najmniej sześciu stanach otrzymały prawie 11 milionów dolarów odszkodowania za zmarłych bliskich, ponieważ odmówiono im rutynowej opieki detoksyjnej w lokalnych więzieniach.

Podczas gdy osoba poddana medycznej detoksykacji może doświadczyć objawów, szybka interwencja w placówkach szpitalnych łagodzi poważne reakcje i pomaga zapobiec niepotrzebnym tragediom. Objawy te wyszczególniają 8 powodów, dla których detoksykacja medyczna jest bezpiecznym sposobem na oczyszczenie się.

Drgawki

Napady charakteryzują się drżeniami, skurczami i innymi mimowolnymi ruchami ciała. Alkohol, benzodiazepiny i halucynogeny mogą powodować drgawki, które przy braku profesjonalnie nadzorowanej detoksykacji medycznej mogą stanowić zagrożenie dla życia. Uogólnione napady toniczno-kloniczne są niebezpiecznym składnikiem zespołu odstawienia alkoholu. Ryzyko wystąpienia dużych napadów złośliwych w wyniku odstawienia benzo jest większe niż w przypadku odstawienia alkoholu. Podczas gdy sam napad odstawienia nie jest zazwyczaj śmiertelny, może prowadzić do śmierci, jeśli wystąpi podczas jazdy samochodem, w wannie lub basenie albo upadnie i dozna traumatycznego urazu mózgu.

Delirium

Alkohol jest jedną z niewielu substancji chemicznych (sama w sobie) związanych ze śmiertelnymi objawami odstawiennymi, z których większość związana jest ze stanem zwanym delirium tremens (DTs). DTs powoduje zmianę stanu psychicznego i nadpobudliwość autonomiczną, która może prowadzić do zapaści układu krążenia. Najczęstszymi objawami DTs prowadzącymi do śmierci są niewydolność oddechowa i zaburzenia rytmu serca. Zaledwie 5% osób wycofujących się z nałogu alkoholowego przechodzi na DTs, chociaż ryzyko życiowe u przewlekłych alkoholików wynosi od 5% do 10%. Obecny wskaźnik śmiertelności z powodu DT wynosi od 5% do 15%, chociaż przed erą intensywnej terapii i zaawansowanej farmakoterapii wynosił on aż 35%.

Ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (IG) Niepokój

Wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia i utrata apetytu to częste objawy odstawienia alkoholu i opioidów. Główne obawy związane z biegunką i wymiotami to odwodnienie i utrata elektrolitów, które w skrajnych przypadkach mogą być śmiertelne. Z czasem opioidy mogą spowalniać pracę jelit, powodując dysfunkcję jelit opiatowych i zaparcia wywołane przez opioidy. Ponadto około 5% do 10% osób doświadcza uwrażliwionych nerwów w przewodzie pokarmowym i pogłębiającego się bólu brzucha, stanu znanego jako zespół jelita narkotycznego (NBS). Odstawienie leku już pogarsza stan układu pokarmowego, chociaż medycznie przeprowadzona detoksykacja może złagodzić te objawy.

Objawy psychiczne i poznawcze

Alkohol, wiele nielegalnych narkotyków i nadużywanie narkotyków na receptę może powodować szeroki zakres psychicznych i poznawczych objawów odstawienia. Niektóre osoby doświadczają przerażających skutków ubocznych, które odzwierciedlają te w pełni rozwinięte zaburzenia psychiczne, takie jak

  • Lęk
  • Depresja
  • Ataki paniki
  • Obsesyjno-kompulsywne Zachowania
  • Nagłe wahania nastroju
  • Urojenia
  • Agresja
  • Paranoja.

Problemy poznawcze obejmują brak motywacji, niezdolność do koncentracji, ogólne zaburzenia poznawcze, utratę pamięci, trudności w rozwiązywaniu problemów, dezorientację, zamglone myślenie i myśli obsesyjne.

Myśli samobójcze

Zależność między próbami samobójczymi a zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami używania substancji, jest powszechna. Dwunastomiesięczne badanie przeprowadzone na 868 osobach używających substancji wykazało częstość występowania samobójstw (SI) i prób samobójczych (SA) odpowiednio 25,9% i 7,1%. Było to znacznie wyższe niż szacunkowe jednoroczne wskaźniki zachorowalności dla osób w ogólnej populacji Stanów Zjednoczonych (SI: 3,7%; SA: 0,5%). Wyniki te są zgodne z badaniami wskazującymi, że używanie substancji jest istotnym czynnikiem ryzyka samobójstwa. Działania niepożądane związane z odstawianiem substancji SI i SA są związane przede wszystkim z opioidami, kokainą i metamfetaminą, chociaż problem ten jest związany z wysoką częstością zażywania nieleczonych polisubstancji i współistniejących zaburzeń psychicznych.

Intensywny głód narkotykowy

Nielegalne narkotyki, takie jak kokaina, metaamfetamina i heroina, wpływają na sposób, w jaki mózg przetwarza neurotransmitery (neurochemikalia), takie jak dopamina, serotonina, glutaminian, acetylocholina i dziesiątki innych zidentyfikowanych dotychczas przez naukowców. Kiedy dana osoba przestaje zażywać narkotyki, mózg próbuje zrekompensować spadek poziomu tych substancji chemicznych, co wywołuje intensywne zachcianki narkotykowe. Receptory opioidowe w przednich i skroniowych rejonach kory mózgowej wydają się wpływać na intensywność narkotykowego łaknienia kokainy w ciągu kilku pierwszych miesięcy abstynencji.

Recydywa

Łaknienie narkotyków i nawroty są silnie powiązane. Najnowsze statystyki dotyczące nawrotów nałogowych wskazują na ponad 85% przypadków nawrotów i powrotu do używania narkotyków w ciągu roku od rozpoczęcia leczenia, przy czym dwie trzecie osób wraca do zdrowia w ciągu tygodni do miesięcy od rozpoczęcia leczenia uzależnienia. Konkretne leki mogą pomóc w przywróceniu normalnej funkcji mózgu, zmniejszeniu objawów, a tym samym zmniejszeniu łaknienia i prawdopodobieństwa nawrotu.

Metaanaliza oceniająca 26 badań nad wynikami leczenia w zakresie profilaktyki nawrotów choroby (RP), w których uczestniczyło 9 504 osób, wykazała, że RP był ogólnie skuteczny w ograniczaniu używania substancji i poprawie funkcjonowania psychospołecznego. Był on najskuteczniejszy w ograniczaniu używania alkoholu i polisubstancji, a tym bardziej, gdy był podawany w połączeniu z farmakoterapią.

Śmierć

Rzucenie zimnego indyka może prowadzić do ofiar śmiertelnych, w szczególności w przypadku osób wycofujących się z długotrwałego nadużywania alkoholu, benzodiazepin lub metadonu w dużych dawkach. Ponadto rezygnacja z zimnego indyka powoduje, że organizm traci tolerancję na wcześniej nadużywane substancje. Nawrót choroby jest bardziej powszechny, gdy ktoś próbuje się odtruć, co prowadzi do powtarzających się nadużyć. Gdy leki te są ponownie wprowadzane na poziomie wcześniejszego spożycia, istnieje duże ryzyko przedawkowania, które może być śmiertelne. W badaniu z 2010 roku opublikowanym w czasopiśmie Alcohol przeanalizowano osoby hospitalizowane z powodu nagłego zaprzestania spożywania alkoholu. Szacuje się, że 6,6% osób przyjętych do szpitala z powodu zespołu odstawienia alkoholu zmarło z powodu różnych skutków ich objawów.

Teraz, gdy znasz 8 powodów, to co teraz?

Znaczące fizyczne skutki psychologiczne odstawienia narkotyków mogą być torturujące dla osoby uzależnionej chemicznie. Poddanie się medycznie nadzorowanej detoksykacji w wysokiej jakości placówce szpitalnej może mieć ogromny wpływ na szanse wyzdrowienia uzależnionego. Całodobowa opieka podczas najbardziej niebezpiecznych etapów detoksykacji może złagodzić wiele objawów odstawienia i zmniejszyć szansę na nawrót choroby. Ponadto, jeśli wystąpią napady, DT lub inne potencjalnie śmiertelne objawy, można natychmiast zastosować odpowiednią interwencję medyczną.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać