Narkomania, podobnie jak alkoholizm, stanowi bardzo poważny problem społeczny - także w Polsce. To wspólna, zbiorcza nazwa określająca uzależnienie od różnorodnych środków psychoaktywnych. Różni je działanie, dostępność i mechanizmy, które sprawiają, że ich zażycie może prowadzić do uzależnienia. Różnią się także skutki ich przyjmowania, jednak narkomania ma bardzo podobny obraz - rujnuje zdrowie i życie zarówno samej osoby uzależnionej, jak i osób w jej otoczeniu. Dlatego powstaje mnóstwo programów prewencyjnych, które mają za zadanie zapobieganie narkomanii.

 

Narkomania - jak wielu osób dotyczy w Polsce?


Raport o stanie narkomanii w Polsce w roku 2018 przygotowany przez  Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii pokazuje, że jest to naprawdę duży problem. 4,7% osób w wieku 15 - 64  ciągu ostatniego roku choć raz zażyło narkotyki. Największe rozpowszechnienie używania narkotyków dotyczy osób w grupie wiekowej 15-34 lata. Substancją, której używanie jest najpopularniejsze i zarazem powoduje ona najczęstsze podejmowanie leczenie jest marihuana. Na drugim miejscu plasuje się stymulant - amfetamina. Bardzo niewiele osób w Polsce zażywa kokainę, głównie ze względu na jej niską dostępność  i bardzo wysoką cenę. Odsetek zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków nie jest w naszym kraju zbyt wysoki. Bardziej niepokojąca jest skala szkód zdrowotnych powodowanych przez zażywanie narkotyków.

 

Czy da się realnie zapobiegać narkomanii?

 

Większość programów profilaktycznych dotyczy zażywania narkotyków przez osoby nastoletnie i młodych dorosłych. Prewencja jest dość szeroko zakrojona  - zaczyna się na poziomie prawodawstwa. Wiele osób twierdzi jednak, że całkowite zdelegalizowanie wszystkich substancji psychoaktywnych, surowe karanie za ich posiadanie i handel prowadzą jedynie do zwiększenia skali działania narkotykowego podziemia. A to oznacza, że w obiegu będzie znajdowało się coraz więcej zanieczyszczonych, przez nikogo niekontrolowanych substancji.

Przemyślane, dobre prawodawstwo jest ważne. Ważniejsze jest jednak przekonanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, że przyjmowanie narkotyków nie wiąże się z niczym dobrym.

 

W jaki sposób najlepiej zapobiegać narkomanii?

 

Programy profilaktyczne zawierają takie działania, jak promowanie zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości na temat działania i zagrożeń związanych z narkotykami. W przypadku nieletnich ważne jest, by ich rodzice wiedzieli, na co należy zwrócić baczną uwagę i jak pomóc dziecku, które zgłasza problem z narkotykami. Wśród młodzieży i dorosłych warto z kolei promować wiedzę - w grupach ryzyka rozpowszechniać informacje na temat szkodliwości narkotyków, a w grupach, które już je zażywają informować o tym, gdzie można zwrócić się po pomoc.

Do istotnych działań należy też realizowanie spotkań i programów których uczestnicy mogą upewnić się w przekonaniu, że w szukaniu pomocy nie ma nic wstydliwego i złego. Nie należy też pomijać grup innych, niż młodzież szkolna, pamiętając o tym, że problem narkotyków nie jest problemem wąskich i nielicznych grup społecznych.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać