Narkomania, czyli uzależnienie od substancji psychoaktywnych, to choroba o charakterze przewlekłym i chronicznym, która doprowadza do degradacji życia we wszystkich jego aspektach, a w wielu przypadkach - kończy się śmiercią uzależnionego. Jak każde inne schorzenie, także nałóg narkotykowy wymaga specjalistycznego leczenia. problem w tym, że uzależnieni nie zawsze przedstawiają chęć wprowadzenia zmian w swoim życiu. Jak pomóc narkomanowi?

Uzależnienie od narkotyków to stan o podłożu nie tylko psychicznym, ale i fizycznym. w następstwie przyjmowania substancji psychoaktywnych, następuje zmiana zachowania chorego - wszystko, co wcześniej było charakterystyczne dla chorego (m.in. zainteresowania i relacje z najbliższymi), ulega stopniowemu zanikowi. Na pierwszy plan wysuwa się chęć zaspokojenia nałogu. Problem w tym, że wielu uzależnionych tkwi w iluzorycznym przekonaniu, że problem nałogu ich nie dotyczy. 

 

Wielu narkomanów nie widzi problemu


Przyjmowanie substancji psychoaktywnych traktują jako odskocznię od codzienności lub rozrywkę. W takie sytuacji, nie należy liczyć, że chory samowolnie zdecyduje się na podjęcie leczenia. Kluczowa jest więc właściwa pomoc, z naciskiem na słowo "właściwa".

Istnieje możliwość ubezwłasnowolnienia dorosłego narkomana i umieszczenia go w ośrodku leczenia uzależnień, nawet gdy nie przejawia on chęci podjęcia terapii. Należy jednak zaznaczyć, że takie działanie zwykle nie przynosi oczekiwanego efektu. W trakcie trwania leczenia, chory musi przejawiać chęć współpracy. Bez tego, nie ma szans na powodzenie i wyjście z nałogu. zatem jak pomóc narkomanowi?

 

Właściwe wsparcie ze strony najbliższych jest najważniejsze

 

Na każdym etapie trwania nałogu, chory potrzebuje silnego wsparcia ze strony najbliższych mu osób. Uzależniony nie może być odrzucany i spychany na margines. Nie oznacza to jednak, że należy go wspierać w jego uzależnieniu. Wśród najczęściej popełnianych błędów, należy wymienić usprawiedliwianie nałogowca. Zapewnianie wymówek w pracy, w szkole, tłumaczenie zachowania narkomana przed innymi osobami - to droga, która z całą pewnością nie prowadzi do wyjścia z nałogu. Inne błędy to pożyczanie pieniędzy, ukrywanie nałogu i świadome lub nieświadome uleganie manipulacjom uzależnionego. W ten sposób nie pomagamy, a szkodzimy i przy okazji - stajemy się współuzależnionymi.

Pomoc powinna obejmować motywowanie chorego do poddania się leczeniu, poprzez uświadomienie mu, że ten problem rzeczywiście go dotyczy. Należy uzmysłowić narkomanowi, że jest w stanie stawić czoła chorobie i, co najważniejsze, wrócić z tej walki z tarczą, nie na tarczy. Równie istotne jest okazanie wsparcia. Należy poznać emocje i uczucia, jakie targają uzależnionym. Z tego względu, dobrym pomysłem jest skorzystanie z psychoterapii, która pomoże zgłębić ten temat i która pozwoli poznać mechanizm działania psychiki narkomana. Jeżeli zrozumiemy, co myśli uzależniony, znacznie łatwiejsze będzie przekonanie go do podjęcia leczenia. Właściwie przeprowadzona psychoterapia pozwoli też uniknąć błędów, przez które nieświadomie zaszkodzimy osobie uzależnionej. 

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać