Adderall (amfetamina/dextroamfetamina) jest środkiem pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy (OUN) stosowanym w leczeniu zaburzeń nadpobudliwości uwagi (ADHD). Zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 1996 r. dla dzieci od 3 roku życia, Adderall jest mieszanką stymulującą ośrodkowy układ nerwowy. Zawiera ona cztery różne sole amfetaminy: sacharynę dextroamfetaminy, asparaginian amfetaminy, siarczan dextroamfetaminy i siarczan amfetaminy. Dekstryna (dekstroamfetamina) jest uważana za oryginalny lek ADHD, zatwierdzony przez FDA ponad 50 lat temu i jest podobna do Adderall. Możesz jednak zastanawiać się, jakie są skutki uboczne uzależnienia od Adderallu?

Stosowanie Adderallu w gimnazjum i liceum

Licealiści i studenci są szczególnie podatni na nadużywanie tego leku. Badanie Monitoring the Future Survey z 2016 r. zapewnia jeden z najdokładniejszych barometrów dla używania narkotyków przez nastolatków. Badanie przeprowadzone wśród uczniów klas 8, 10 i 12 wykazało, że liczba osób nadużywających narkotyków spadła z 4,5% w 2015 roku do 3,9% w 2016 roku. Wskaźniki rozpowszechnienia były najwyższe w 12. klasie i spadły we wszystkich klasach w 2016 r., z wyjątkiem 8. klasy.

Dodatkowe fakty i statystyki dotyczące uzależnienia od narkotyków

 • Badania wskazują, że mniej niż 20% nastolatków otrzymuje Adderall od lekarzy, co oznacza, że ci, którzy go nadużywają, prawdopodobnie otrzymują pigułki od przyjaciół lub znajomych.
 • W badaniu Monitoring the Future Survey z 2016 r. około 40% seniorów liceum stwierdziło, że amfetamina jest łatwa do zdobycia.
 • Wizyty w pogotowiu ratunkowym z udziałem stymulantów ADHD potroiły się między 2005 a 2010, podkreślając obciążenie dla zdrowia wynikające z niemedycznego stosowania tych leków.
 • Badanie wykazało, że ponad połowa niemedycznych nastoletnich użytkowników stymulantów ADHD zgłosiła równoczesne używanie substancji problematycznych, przy czym najczęściej używanymi substancjami były alkohol (53,3%), marihuana (47,9%) i środki przeciwbólowe (23,4%).
 • Wśród studentów szkół wyższych, jak również studentów medycyny i stomatologii, wskaźnik nadużywania leków stymulujących ADHD wahał się od niskiego poziomu 8,1% do wysokiego poziomu 43%.
 • W latach 2006-2011 wykorzystanie niemedyczne żmijowatych wzrosło o 67% wśród młodych dorosłych.

Czy Adderall jest uzależniający?

Adderall na ogół nie jest związany z poważnym ryzykiem związanym z opioidami wydawanymi na receptę, chociaż może być uzależniający. Adderall, jak również stymulant Ritalin (metylofenidat), są sklasyfikowane jako substancje z wykazu II na mocy amerykańskiej ustawy o substancjach kontrolowanych ze względu na ich wysoki potencjał do nadużywania. Na poziomie neurologicznym Adderall wiąże się z receptorami noradrenaliny i dopaminy w mózgu, a także z receptorami adrenaliny w nadnerczach. Powoduje to szybki wzrost produkcji neurotransmitera dopaminy, co może prowadzić do zależności. Osoby uzależnione od Adderall mogą doświadczyć halucynacji, urojenia i pełnowymiarowej psychozy.

Skutki uboczne działania żmij

Niektóre z najczęstszych skutków ubocznych obejmują zwiększoną czujność, uwagę i energię. Obejmuje również bezsenność, pobudzenie, niepokój, ból głowy, zmniejszony apetyt, bóle w górnej części brzucha i wymioty. Te działania niepożądane mogą wystąpić nawet wtedy, gdy lek jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami dla ADHD. Należy zauważyć, że wszystkie leki pobudzające na receptę mogą zwiększyć ciśnienie krwi, tętno, tempo oddychania i poziom cukru we krwi.

Małe dawki Adderall może pomóc człowiek czuje się bardziej przytomny i odświeżony, choć może to być krótkotrwałe. Kiedy pozytywne efekty uboczne ustępują, użytkownik Adderall może czuć się rozdrażniony, przygnębiony i wyczerpany. Wysokie dawki mogą powodować niebezpiecznie wysoką temperaturę ciała i nieregularne bicie serca, niewydolność serca i drgawki. Chociaż eksperci nie są pewni co do wszystkich zagrożeń dla zdrowia w długim okresie czasu, wielu uważa, że długotrwałe stosowanie może powodować problemy sercowo-naczyniowe, psychozę, złość i paranoję. W połączeniu z alkoholem, Adderall maskuje depresyjne działanie alkoholu, zwiększając ryzyko przedawkowania alkoholu.

Objawy przedawkowania Adderall'a

Ryzyko przedawkowania drastycznie wzrasta, gdy ludzie nadużywają Adderall poprzez zdejmowanie go z etykiety, w połączeniu z innymi substancjami, w nadmiernych dawkach lub poprzez manipulowanie jego podawaniem (np. wciąganie lub wstrzykiwanie). Poniżej wymienione są potencjalne oznaki przedawkowania Żmijowca.

 • Dezorientacja
 • Panika
 • Problemy sercowo-naczyniowe
 • Zmęczenie
 • Niepokój
 • Wstrząsy
 • Depresja
 • Halucynacje
 • Problemy żołądkowo-jelitowe

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać